Articole cu cuvantul-cheie ‘familii monoparentale’

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAŢIE COMPLEMENTARÃ ŞI ALOCAŢIE DE SUSŢINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALÃ

TREBUIE REÎNNOIT O DATÃ LA FIECARE 3 LUNI. I./B.I.; Copie certificate de naştere ale copiilor; Copie certificat de căsătorie, după caz; Copie certificat deces, după caz; Livret de familie Adeverinţe eliberate de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu pentru fiecare persoană majoră din familie; Adeverinţă de […]