Articole cu cuvantul-cheie ‘ajutoare sociale’

Hotărâri ale Consiliului Local Turceni

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice modificate şi actualizate pentru obiectivul „Şanţ de gardă şi de colectare ape de pe versant, str. Stoichiţă Râioşanu nr.19, oraş Turceni“. Se aprobă documentaţiile tehnico-economice modificate şi actualizate pentru obiectivul „Şanţ de gardă şi de colectare ape de pe versant, str.Stoichiţă Râioşanu nr.19, oraş Turceni“. HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice […]

Articole cu cuvantul-cheie ‘ajutoare sociale’

Hotărâri ale Consiliului Local Turceni

Pentru a beneficia de ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei, prevăzut de OUG 70/ 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure al căror venit net pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei combustibili solizi şi lichizi, gaze […]

Articole cu cuvantul-cheie ‘ajutoare sociale’

Hotărâri ale Consiliului Local Turceni

I./B.I.; Certificate de naştere ale copiilor; Certificat de căsătorie, după caz; Certificat deces, după caz; Adeverinţă AJOFM – Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat […]

Articole cu cuvantul-cheie ‘ajutoare sociale’

Hotărâri ale Consiliului Local Turceni

TREBUIE REÎNNOIT O DATÃ LA FIECARE 3 LUNI. I./B.I.; Copie certificate de naştere ale copiilor; Copie certificat de căsătorie, după caz; Copie certificat deces, după caz; Livret de familie Adeverinţe eliberate de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă realizează venituri din activităţi pe cont propriu pentru fiecare persoană majoră din familie; Adeverinţă de […]

Articole cu cuvantul-cheie ‘ajutoare sociale’

Hotărâri ale Consiliului Local Turceni

Copie C.I./B.I. – soţ/ soţie Copie certificat naştere copil Copie certificat de căsătorie, după caz; Negaţie din localitatea unde îşi are domiciliul unul dintre soţi (dacă nu are domiciliul în Turceni) Livret de familie Stagiul de cotizare de la Casa de pensii (12 luni lucrate, fara întrerupere, înainte de naşterea copilului) Adeverinţă eliberată de angajator […]

Articole cu cuvantul-cheie ‘ajutoare sociale’

Hotărâri ale Consiliului Local Turceni

Copie C.I./B.I. – soţ/ soţie; Copie certificat naştere copil; Copie certificat de căsătorie, după caz; Negaţie din localitatea unde îşi are domiciliul unul dintre soţi (dacă nu are domiciliul în Turceni); Livret de familie ; Adeverinţă eliberată de angajator în care se menţionează că se realizează în continuare venituri supuse impozitului; Stagiul de cotizare de […]