Adrese şi contacte utile în Turceni

PRIMÃRIA TURCENI, Strada Muncii nr. 12, Oraş Turceni

Tel: 0253/335025, Fax 0253/335026, www.turceni.ro

POLIŢIA LOCALÃ TURCENI, Str. Sf. Nicolae nr.178

Oraş Turceni, jud. Gorj, Cod 217520, E mail-polcomturc@yahoo.com

Tel/fax: 0253/334374, Tel. Mobil patrulă: 0756055347

Tel. şef Poliţie Locală: 0756055346

SPITALUL ORÃŞENESC TURCENI, Str. Sănătăţii nr.1

Tel: 0253/335035, Fax: 0253/335024, E-mail: spitalulturceni@yahoo.com

LICEUL TEHNOLOGIC TURCENI, Str. Culturii nr.1

Tel:0253/335012, Fax: 0253/335011, E-mail: licturceni@yahoo.com

APIA TURCENI, Casa de Cultură TURCENI, Tel: 0253/335112