Sedinta Consiliului Local Turceni

 

Proces verbal – Fragment

ROMANIA

JUDETUL GORJ

ORASUL TURCENI

CONSILIUL LOCAL

Incheiat azi 31.05.2017 la sediul Consiliului Local Turceni in sedinta ordinara a Consiliului local unde din 15 consilieri participa 14. Lipseste doamna consilier Manolache Florina-Aurora. Sedinta este convocata de doamna Cilibiu Cristina, primarul orasului, prin Dispozitia nr. 309/25.05.2017, avand in vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. „a“ din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Participa la sedinta ordinara doamna Cilibiu Cristina, primarul orasului Turceni si doamna Fota Alina- consilier juridic, inlocuitor al secretarului orasului Turceni. Participa, in calitate de invitati, d-nul Ungureanu Nicolae-administrator SC Turcenisal SRL, d-nul Popescu Cristinel-manager Casa de Cultura Turceni, d-nul Birau Enache-Vasile- director Serviciul Public Turceni, D-nul Ciobanu Mircea-director executiv Directia de Asistenta Sociala, domnul Radoi Minel-sef Birou contabilitate si domnul Baltaretu Socol-Valeriu-consilier superior.

Presedintele de sedinta, domnul Gilceava Dumitru:”Declar deschisa sedinta ordinara.”

Presedintele de sedinta, domnul Gilceava Dumitru, prezinta ordinea de zi a sedintei ordinare, suplimentata cu proiectele de hotarare de la punctele 14 si 15, proiecte care au fost avizate de comisiile de specialitate:

1.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 26.04.2017, al sedintei de indata din data de 26.04.2017 si al sedintei de indata din data de 19.05.2017.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea reamenajarii obiectivului ”Scena in aer liber-zona Amfiteatru de vara, oras Turceni” – proiect respins

– initiator primarul orasului Turceni

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini pentru achizitionarea de servicii de

”inchiriere utilaje terasiere, echipamente, macarale auto, mijloace de transport auto (altele decat transport persoane)”, pe raza orasului Turceni, judetul Gorj

– initiator primarul orasului

4. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei PUZ- ”Zona centrala, orasul Turceni, judetul Gorj”

– initiator primarul orasului

5. Proiect de hotarire privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare, modernizare si dezvoltare durabila a zonelor 1-5 din orasului Turceni” – proiect respins

– initiator primarul orasului Turceni

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Biserica Turcenii de Jos

– initiator primarul orasului

7.Proiect de hotarare privind acordul inchirierii unor spatii comerciale de catre SC Marigab Com SRL

– initiator primarul orasului

8. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Turceni in Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Turceni

– initiator primarul orasului

9. Proiect de hotarare privind aprobarea desemnarii administratorului SC Turcenisal SRL

– initiator primarul orasului

10. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Adgostur 2014 SRL pe anul 2016

– initiator primarul orasului

11. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii unui Studiu de oportunitate pentru identificarea solutiei optime de administrare a unui teren – proiect respins

– initiator primarul orasului

12. Proiect de hotarire privind aprobarea Expertizei tehnice pentru “Scoala Veche din orasul Turceni” si “Gradinita Stramba Jiu”

– initiator primarul orasului Turceni

13.Proiect de hotarare privind acordul de realizare a unei fantani

– initiator primarul orasului Turceni

14.Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local Turceni la proiectul cultural-educational ”Zambet de copil” desfasurat in colaborare cu Liceul Tehnologic Turceni cu ocazia Zilei Internationale a Copilului-1 Iunie 2017 – proiect retras.

– initiator primarul orasului Turceni

15.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Turceni, pe anul 2017

– initiator primarul orasului Turceni

16.Prezentarea unor acte normative nou aparute sau de interes in administratia publica locala

– prezinta secretarul orasului

17.Intrebari si interpelari adresate de consilieri Primarului , Viceprimarului , Secretarului orasului, sefilor de compartimente din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local sau al serviciilor si unitatilor subordonate

18.Probleme curente

Supusa la vot, ordinea de zi a sedintei este aprobata cu 14 voturi ”pentru”.

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *