REGULILE ŞI MĂSURILE PRIVIND ARDEREA MIRIŞTILOR, A VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE

PRIMĂRIA ORAŞULUI TURCENI VĂ ADUCE LA CUNOŞTINȚĂ

REGULILE ŞI MĂSURILE PRIVIND

ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI RESTURILOR VEGETALE

 

Având în vedere creşterea numărului de incendii la vegetaţia uscată ca urmare a utilizării necorespunzătoare a focului   deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale  prezentăm câteva  recomandări specifice ce trebuiesc respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi.

Arderea miriştilor se poate face cu respectarea următoarelor reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor:

  • este interzisă arderea miriştilor pe timp de vânt;
  • desfăşurarea activităţii de ardere se poate efectua numai pe timp de zi şi obligatoriu supravegheată permanent pentru a putea stinge eventualele incendii;
  • înainte de ardere miriştile se parcelează în fâşii arate, izolând zona de ardere în scopul preîntâmpinării propagării focului la gospodăriile populaţiei, plantaţiile agricole, fondul forestier, reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale ş.a.m.d. Atunci când suprafaţa de ardere depăşeşte 5 ha se va asigura la faţa locului un plug, o cisternă de apă, mijloace de tractare corespunzătoare;
  • pe terenurile în pantă arderea miriştii se poate face numai pornind din partea de sus către partea de jos a pantei respective.

Arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se poate face numai cu respectarea următoarelor prevederi generale:

  • este interzisă arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale pe timp de vânt;
  • pentru ca arderea să poată fi controlată vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi în jurul cărora se curăţă vegetaţia pe o suprafaţă de aproximativ 5 m2;
  • arderea vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se face numai pe timp de zi, activitatea fiind permanent supravegheată până la terminare;
  • arderea se efectuează numai în zone care să nu permită propagarea focului la gospodăriile populaţiei, plantaţiile agricole, fondul forestier, reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale ş.a.m.d.
  • la terminarea activităţii se va urmări stingerea totală a focului înainte de a părăsi locul arderii, fiind interzisă acoperirea cu pământ a focarelor.

Activităţile de ardere a miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale  pot fi executate numai după obţinerea în prealabil a permisului de lucru cu foc. Emiterea acestuia se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate sau persoana împuternicită în acest sens.

Pentru nerespectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, cetăţenii riscă primirea unor sancţiuni contravenţilonale şi anume:

Amendă contravenţională da la 100 la 500 lei pentru:

– neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale;

Amendă contravenţională da la 1000 la 2500 lei pentru:

– arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale fără obţinerea permisului de lucru cu foc;

– neluarea tuturor măsurilor pe timpul arderii pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

– neamenajarea corespunzătoare a locurilor unde se utilizează focul deschis în condiţii şi la distanţe ce favorizează propagarea focului.

Cetăţeni, nu uitaţi !

Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.

          SERVICIUL DE VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TURCENI

 

 

 

 

PRIMAR,

CILIBIU CRISTINA

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *