Curãţenia în oraş

 

Conform articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Turceni cu numărul 45/2011, agenţii economici, instituţiile şi persoanele fizice au următoarele obligaţii :

 

 1. să asigure o permanentă stare de curăţenie a terenurilor pe care le deţin, precum şi pe căile de acces. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 2. să asigure în permanenţă: curăţenia străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor, întreţinerea zonelor verzi existente în incinte şi în jurul acestora, deszăpezirea, îndepărtarea gheţii şi întreţinerea dotărilor din faţa sediilor sau punctelor de lucru. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 3. să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor şi incintelor pe care le deţin. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 4. să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare, cît şi depozitarea corecta şi estetică a oricărui fel de marfă, materie primă sau ambalaj. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 5. să asigure o permanentă stare de curăţenie, ordine şi igienă la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere şi toate tipurile de deşeuri industriale sau de altă natură. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru

persoane juridice;

 1. să cureţe roţile autovehiculelor care părăsesc incintele şantierelor sau perimetrul organizărilor de şantier legal aprobate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 2. să asigure văruitul bordurilor, să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc, atît agenţii economici la sediu sau la punctul de lucru, cetăţenii cît si asociaţia de proprietari. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 3. agenţii economici şi persoanele fizice autorizate sunt obligaţi să asigure spaţiu corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător şi al sănătăţii populaţiei pentru strîngerea sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile, să nu ocupe domeniul public pe timpul activităţilor de încărcare-descărcare şi să obţină Avizul Primariei Turceni. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 4. Să asigure menţinerea curăţeniei în interiorul şi exteriorul spaţiilor în care se desfăşoară activităţi comerciale, culturale sau de orice altă natură care implică accesul publicului, să asigure spălarea geamurilor, vitrinelor şi firmelor de identificare, înainte de începerea activităţii conform planului afişat. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice;
 5. Să asigure îngrijirea pomilor, florilor, şi a altor plantaţii din incinte (şcoli, alte instituţii de educaţie şi cultură, baze sportive şi de agrement), precum şi a celor aferente căilor de acces în incinte, prin toaletarea periodică, curăţare, văruire, stropire. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice;
 6. Să nu depoziteze, chiar şi temporar, reziduuri stradale sau provenite in construcţii, pe străzi, trotuare, locuri virane, în zonele aferente blocurilor de locuinţe sau în alte locuri ne amenajate în acest sens. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 7. Societăţile comerciale, precum şi orice alte instituţii cu atribuţii în domeniul salubrizării, au obligaţia să asigure efectuarea permanentă a curăţeniei în locurile publice, conform programelor stabilite, precum şi în locurile de depozitare a reziduurilor menajere, stradale sau de orice altă natură; să colecteze şi să depoziteze reziduurile de orice natură, numai în containere speciale. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;
 8. Să nu distrugă prin ardere deşeurile menajere sau de altă provenienţă (crengi, resturi vegetale, etc.) în apropierea clădirilor cu destinaţia de locuinţe sau în curţile care se învecinează cu clădiri având aceeaşi destinaţie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice;
 9. Deţinătorii animalelor de companie (câini, pisici) au obligaţia să efectueze operaţiuni de curăţire şi îndepărtare de pe trotuare, străzi, alei, parcuri de joacă şi alte căi de acces public, a excrementelor provenite de la animalele ce-i însoţesc. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
 10. Să nu depoziteze ambalaje agabaritice (cutii, carton) în pubele, coşuri de gunoi, etc, decât după dezmembrarea, împachetarea şi legarea acestora. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice;
 11. Să întreţină curăţenia în curţi, grădini şi pe terenurile pe care le deţin, prin îndepărtarea gunoaielor, a vegetaţiei necontrolate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice;
 12. Administratorii imobilelor au obligaţia de a declara numărul şi identitatea persoanelor care ocupă aceste locuinţe, pentru a face posibilă identificarea persoanelor ce se sustrag de la încheierea contractelor de ridicare a gunoiului menajer. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei.
 13. In blocurile de locuinţe, deţinătorii de animale (câini, pisici, etc.) au obligaţia de a lua toate măsurile pentru a elimina disconfortul fizic sau psihic provocat colocatarilor prin numărul, agresivitatea şi zgomotele produse de animale,sau prin neluarea măsurilor corespunzătoare de igienizare, vizând eliminarea mizeriei şi a mirosurilor neplăcute provenite de la animale. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *