COMISIA NR. 2 a Consiliului Local

COMISIA NR. 2
pentru administraţie publicã,
juridicã şi de disciplinã,
apararea ordinii şi liniştii publice,
a drepturilor cetãţeneşti

Componenţã:
·    Biriboiu Ionut-Adrian – presedinte
·    Para Floarea – secretar
·    Boboc Ion – membru
·    Manoiu Octavian – membru
·    Ionitoiu Marius – membru
Comisia NR. 2 are urmatoarele atributii:
·    analizeaza, dezbate si avizeaza toate proiectele de hotarâri înscrise pe ordinea de zi;
·    initiaza si întocmeste regulamentul de functionare al Consiliului, pe baza Statutului si Regulamentului – cadru orientativ elaborat de Guvern;
·    avizeaza, din punct de vedere juridic, toate proiectele de hotarâri;
·    avizeaza statutul personalului, organigramei si numarul de personal la propunerea Primarului;
·    realizeaza studii si analize cu privire la asigurarea si apararea ordinii publice, precum si la respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
·    sprijina activitatea Consiliului Local În cunoasterea si aplicarea corecta a actelor normative;
·    initiaza propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice române sau straine, cu merite deosebite, titlului de cetatean de onoare al orasului;
·    analizeaza si avizeaza, dupa caz, în colaborare cu Comisiile pe domenii de activitate, programele privind asocierea cu alte Consiliile Locale precum si cu agenti economici din tara si din strainatate, în baza realizarii si explorarii unor lucrari de interes comun;
·    analizeaza si avizeaza posibilitatile de legaturi, de colaborare, cooperare si înfratire cu localitati din strainatate;
·    evidentiaza în materialele întocmite cauzele petitiilor, a nemultumirii cetatenilor, propunând solutii de rezolvare în termenele prevazute de Lege;
·    efectueaza studii si analize cu privire la relatiile de munca;
·    îndeplineste si alte atributii stabilite de Lege si de Consiliul Local;

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *