Hotărârile aprobate de Consiliului local Turceni în şedinţa din data de 16.11.2016

Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare  din data de 27 iulie 2016 şi al procesului verbal al sedintei ordinare din 28.09. 2016.

Proiect de hotărâre  privind  alegerea  preşedintelui de şedinta ce va conduce şedinţele Consiliului Local al oraşului Turceni în perioada noiembrie 2016 -ianuarie 2017 – iniţiator primarul oraşului

Proiect de hotărâre privind aprobare intocmire Studiu de Fezabilitate pentru modernizare strazi din orasul Turceni, judetul Gorj – initiator primarul orasului Turceni

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru  Serviciul Public Turceni – iniţiator primarul oraşului

Proiect de hotărâre privind aprobare documentatie tehnico-economica si aprobare deviz general pentru relocarea unor stalpi de tensiune de pe strazile Viitorului si Visinilor din sat Stramba Jiu, oras Turceni, judetul Gorj –  iniţiator primarul oraşului

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru achizitie servicii de deszapezire , oras Turceni, judetul  Gorj – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind aprobare intocmire Studiu  de fezabilitate inclusiv studii de specialitate (topografica, audit energetic, expertiza tehnica, studiu geotehnic) pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala nr.1 din orasul Turceni, judetul Gorj” – iniţiator primarul oraşului

Proiect  de hotărâre  privind aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru ocuparea postului de director la Serviciul Public Turceni – initiator primarul orasului Turceni

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru achizitie servicii pentru asigurara unor imobile aflate in domeniul public si privat al orasului Turceni

Proiect de hotărâre privind aprobare intocmire studiu de fezabilitate pentru  modernizarea si extindere si crearea de  parcuri si noi  locuri de joaca pentru copii din orasul Turceni, judetul Gorj – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractelor de  achizitie publica ” Servicii de certificare a sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele Standardului de referinta ISO 9001/2015” – iniţiator primarul oraşului

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor produse pentru realizarea  iluminatului ornamental –festiv, cu ocazia sarbatorilor de iarna, 2016 – iniţiator primarul oraşului

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii manifestarilor lagate de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2016 – iniţiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii manifestarilor ocazionate de sărbătorirea Sfantului Nicolae, pe anul 2016 – iniţiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii manifestarilor ocazionate de sărbătorirea  Crăciunului, pe anul 2016-amendament – iniţiator primarul orasului

Proiect  de  hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru deplasarea unor elevi ai Liceului Tehnologic Turceni  la Festivalul National de InterpretareVocala si Instumentala “Lira, Baia Mare – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.132/ 29.07.2015 privind aprobarea actualizării Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de apă şi canalizare ”ADIA” – iniţiator primarul oraşului

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Primarului orasului Turceni pentru a vota primirea de noi membrii in  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de apă şi canalizare ”ADIA” Gorj – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orasului Turceni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul Serviciilor publice de Salubrizare “ADIS Gorj” – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentatii tehnico- economice privind   reparatii curente la unele strazi din orasul Turceni, judetul Gorj – iniţiator primarul oraşului

Proiect  de  hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru  desfăşurarea  proiectului educaţional ”Miss Boboc -2016”  organizat de  Liceul Tehnologic Turceni – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  plăţii cotizaţiei anuale către  Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj -initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orasului Turceni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in domeniul Serviciilor publice de Salubrizare “Asociaţiei ”Salubris Turceni Sud Gorj” – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind modificarea  echipei de implementare pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea drumuri agricole de exploataţie în localitatea Turceni, judeţul Gorj” – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre privind aprobare intocmire documentatii cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara a orasului Turceni a drumului DE 372/2/1 in lungime de 2520 m – initiator primarul orasului

Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Turceni, pe anul 2016

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *