Monografia Localităţii Turceni (partea a 2-a)

Lucrarea de faţă, care se doreşte a fi un studiu monografic asupra principalelor dimensiuni socio-economice, politice şi culturale ale localităţii Turceni în ultimii săi ani de existenţă rurală şi trecerea ei spre urbanizare, urmăreşte mai multe obiective. (…) Mi-am propus ca, pe cât voi putea, să prezint trecutul localităţii noastre, prezentul, şi, în special, să prefigurez viitorul (…) Pentru a putea să realizez această lucrare a fost necesar să stau zile întregi şi să cercetez documente vechi la Arhivele Statului din Tg.-Jiu, la mai multe puncte documentare din Craiova şi Bucureşti.

A fost necesar să discut cu mulţi octogenari care, astăzi, din păcate, nu se mai află printre noi. De un real sprijin mi-au fost locuitorii comunei de la care m-am informat despre munca lor, despre obiceiuri, tradiţii, port, gospodării, mod de trai etc., de-a lungul timpului. Pentru tot ce am reuşit să fac, mulţumesc din inimă tuturor celor care mi-au dat o informaţie cât de mică ce mi-a fost de mare ajutor în realizarea prezentei lucrări.

Profesor Emil Gîlceavă,

(Monografia Localităţii Turceni, ISBN 978-973-0-16699-6, Turceni, 2014)

 

Aşezare geografică. Caracterizare generală

 

  1. Condiţiile naturale ale Localităţii Turceni

Amplasarea teritoriului în Piemontul Getic a oferit oamenilor posibilitatea valorificării terenurilor bune pentru agricultură, iar pe versanţi livezilor de pomi fructiferi şi viţă de vie ce s-au amenajat odată cu restrângerea suprafeţelor de pădure şi păşuni, în special după anul 1962. Vegetaţia şi fauna proprie etajului forestier cu stejărete şi făgete pure sau în amestec, intercalate cu pajişti şi întinse suprafeţe agricole au permis locuitorilor să valorifice lemnul încă din timpuri străvechi, iar pe terenurile nefavorabile culturilor s-a dezvoltat zootehnia, valorificând din plin păşunile şi fâneţele existente.

 

  1. Vecinii şi componenţa Localităţii Turceni

Ca vecini, Localitatea Turceni se învecinează la est cu comuna Plopşoru, hotarul fiind format de râul Jiu. În partea de sud-est se învecinează cu comuna Brăneşti, hotar fiind tot Jiul. Limita vestică urmăreşte o linie conveţională care traversează dealurile Pădurea Strîmba-Jiu, Dealu Mare, Dealul Urdărei, despărţind-o de comunele Negomir şi Borăscu; spre nord se învecinează cu comuna Urdari, de care este despărţită printr-un hotar convenţional. La sud, tot printr-un hotar conveţional ce urmăreşte Dealul Grozeştilor, se învecinează cu comuna Grozeşti, Judeţul Mehedinţi. Astăzi, Localitatea Turceni se compune din următoarele sate: Gîrbovu, Jilţul, Murgeşti, Valea Viei, Strîmba-Jiu şi Turceni. Legătura între satul de reşedinţă Turceni şi satele componente ale localităţii se face pe drumul judeţean 673A. Satele au formă lineară, dezvoltându-se pe lungimi diferite, având numeroase uliţe.

Trăsătura caracteristică a satelor localităţii o constituie aşezarea şi dezvoltarea lor de-a lungul văilor formate de albiile Jiului şi Jilţului. Denumirea satelor componente ale localităţii s-a păstrat fără a suferi schimbări esenţiale faţă de primele atestări documentare.

Din punctul de vedere al apartenenţei administrative, trebuie precizat faptul că, în timp, ea s-a schimbat mereu, unele sate care compun acum localitatea fiind altădată şi ele centre de comună, aşa cum este cazul satelor Strîmba-Jiu, Gîrbovu, Murgeşti, care polarizau în jurul lor alte sate sau alte foste comune, cum este şi cazul cu Stolojani, Turcenii de Jos, Turcenii de Sus, care astăzi formează un singur sat, satul Turceni, reşedinţa localităţii cu acelaşi nume. Trebuie scos totuşi în evidenţă faptul că aceste comune, fiind limitrofe, au păstrat întotdeauna un permanent schimb economic şi cultural, schimb ce a apropiat în permanenţă oamenii, dând posibilitatea ca la reforma administrativă din anul 1968 să se creeze această puternică unitate administrativă, care este Localitatea Turceni, cu o suprafaţă de 7876 ha şi o populaţie de 7519 locuitori.

Din punct de vedere seismic, teritoriul localităţii se încadrează în zona cu intensitate macroseismică cu gradul 6.7.

CONTINUARE: Clima localitatii Turceni

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *