Investiții la Biserica Sf. Paraschieva din Orașul Turceni

Pe raza orașului Turceni se află, din fericire, biserici și mânăstiri cu adevărată valoare culturală și sentimentală. Sunt bine cunoscute Mânăstirile Strâmba și Dealu Mare acolo unde ajung pelerini din toate colțurile țării, biserica din lemn din satul Stolojani este o adevărată capodoperă, dar și în celelalte sate aparținătore Orașului Turceni  există biserici frumoase și bine îngrijite, dovedind astfel respectul autorităților față de fiecare comunitate în parte și de nevoile spirituale ale acestora. Biserica SF. Paraschieva din centrul orașului Turceni este poarta de intrare în universul credinței și al spiritualității, a celor care pășesc pentru prima data în localitate, dar și locul unde localnicii vin să-și vindece rănile din suflet, să se încreștineze și să se cunune. Biserica  stă alături de alte două instituții importante pe plan local și anume de Casa de Cultură Turceni, locul unde tinerii din zonă își șlefuiesc talentele și se sediul administrativ al Orașului Turceni. Anii care au trecut peste zidurile bisericii și-au spus cuvântul. În ultimul timp clădirea avea tot mai multe probleme și astfel s-a luat decizia de a fi renovat lăcașul de cult.

biserica 2

Redam mai jos câteva date tehnice din constatările și recomandările specialiștilor.

Biserica din oraşul Turceni str. Muncii Nr.16 este o clădire cu structura de rezistenta din zidărie portanta de cărămida cu pereţii exteriori in grosime de 75-100cm având in plan o forma dreptunghiulara si o înălțime la baza turlelor de cca.5,00m. Fundaţiile sunt din piatră încastrate în terenul natural cca. l, 20m și fără hidroizolație.

Învelitoarea este din tabla pe o şarpanta de lemn sub forma de cupola, fără jgheaburi și burlane corespunzătoare. Datorita infiltraţiilor apelor din precipitaţii elementele de lemn ale acoperişului s-au degradat iar lipsa hidroizolatiei a permis infiltrarea apelor in zidărie producând o pronunţata igrasie generala.

Lipsa buiandrugilor din beton deasupra golului uşilor si ferestrelor ca si lipsa unei centuri de beton sub cornişa acoperişului au condus la apariţia fisurilor in zidăria de cărămida in dreptul uşilor si ferestrelor si in special a zidului intre altar si naos

Igrasia a produs degradarea finisajelor interioare si exterioare si in mod deosebit a picturilor interioare care pentru un lăcaş de cult sunt esenţiale.

Pentru asigurarea unor condiţii minime de siguranţa a clădirii bisericii Turcenii de Sus judeţul Gorj sunt necesare următoarele lucrări:

Pentru eliminarealipsa buiandrugilor din beton deasupra golului uşilor si ferestrelor ca si lipsa unei centuri de beton sub cornişa acoperişului au condus la apariţia fisurilor in zidăria de cărămida in dreptul uşilor si ferestrelor si in special a zidului intre altar si naos Igrasia produs degradarea finisajelor interioare si exterioare si in mod deosebit a picturilor interioare care pentru un lăcaş de cult sunt esenţiale.

Pentru asigurarea unor condiţii minimede  siguranţa a clădirii bisericii Turcenii de Sus judeţul Gorj sunt necesare următoarele lucrări:

 1. Pentru eliminarea igrasiei se vor executa subzidiri in tronsoane alternante conform celor precizate in pl. Nr. 1 anexat pentru toate zidurile bisericii.
 2. Odată cu executarea subzidirilor si a hidroizolatiei orizontale se vor executa si lucrări de consolidare a fisurilor existente prin introducere sub presiune a unor rasini epoxidice adezive pe toata lungimea fisurilor.
 3. Zidul catapeteasmei se va reamplasa conf. pl.Nr.2 astfel incat altarul sa se mărească cu grosimea zidului existent al catapeteasmei respectiv 75cm.
 4. Fisurile existente in zidurile bisericii se vor consolida prin umplere cu mortar M100-T injectat sub presiune in cazul in care constructorul nu găseşte pe piaţa răşina epoxidica specificata la pct.2.
 5.   Se vor prevede jgheaburi si burlane pe tot conturul bisericii.
 6. Pardoseala se va reface integral prin executarea prin suprabetaonare peste pardoseala existenta a unei placi de beton slab armat de 15cm grosime conform detaliului dat in pl. Nr.l
 7. In jurul bisericii se va executa un trotuar de l,5m latime cu panta de scurgere spre exterior pentru indepartarea apelor de fundaţia zidului exterior.
 8. Pentru a mari viteza de evaporare a apei din igrasia pereţilor aceştia se vor decoji de tencuiala existenta si numai dupa uscarea acestora se vor retencui si pregăti pentru executarea picturii atat la interior cat si la exterior.

Dupa decojirea tencuielii fisurile descoperite se vor consolida conf. pct. 4.

 1.   Tencuiala plafonului se va repara capital in vederea refacerii picturii numai
  dupa repararea invelitorii si consolidării elementelor de lemn ale sarapantei.
 2. Arcada de la intrarea in pronaos se va largi numai dupa executarea deasupraarcadei a unui buiandrug de beton armat indicat in pl. Nr.2.

Condiţii privind execuţia lucrărilor

Executarea lucrărilor de construcţii se va face cu o grijă deosebită, respectându-se întocmai prevederile şi normele tehnice în vigoare.

Se interzice executantului să facă modificări ale soluţiilor tehnice din proiectul de execuţie care ar putea să afecteze rezistenţa şi stabilitatea sau siguranţa în exploatare tară obţinerea acordului scris al proiectantului.

Executantul va verifica calitatea materialelor, elementelor de construcţii, fundaţiilor, structurii de rezistenţă pe tot timpul execuţiei întocmind procese verbale de lucrări ascunse. Se va acorda o atenţie deosebită calităţii betoanelor puse în operă, urmărindu-se realizarea mărcii betonului precum şi obţinerea elementelor din beton fără defecţiuni sau segregări. Controlul execuţiei betoanelor în ceea ce priveşte încercările şi frecvenţa lor se va face cu respectarea strictă a STAS 1739/73.

Se vor pune în operă numai materiale care corespund proiectelor şi normelor tehnice în vigoare, standarde, norme de fabricaţie-sau prevăzute în caietele de sarcini.

Se interzice executantului să ascundă defectele structurii de rezistenţă, să execute lucrări care să împiedice accesul şi repararea corectă a defecţiunilor conform soluţiilor date de către proiectant.

Comentarii

[…]  vezi si: Investiții la Biserica Sf. Paraschieva din Orașul Turceni […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *